Om Gläntan

Historik

Söder om Södra vägen i stadsdelen Nilstorp ligger två koloniområden, Gläntan och Täppan. Dessa båda koloniområden, med uppväxta trädgårdar och spännande hus i olika utförande, tillhör de äldsta i Lund. Läs mera här från Lunds kommuns hemsida.

 

2014-01-12 10.46.45

Kommentera