Mötesprotokoll

På denna sida publicerar vi protokoll från föreningens medlems- och årsmöten. Mötesprotokoll finns även på anslagstavlan. Protokoll från styrelsemöten läggs inte upp här utan finns endast att läsa som utdrag av protokoll på anslagstavlan.

Kommentera