Kallelse till Koloniföreningen Gläntans Årsmöte 2017

Kallelse till Koloniföreningen Gläntans Årsmöte 2017 (ladda ner Årsmöte kallelse 2017)

  • Tid: Torsdag den18/5 kl 19.00 – 20:30
  • Plats: Revingegatan 19 A, Lund, i källaren
  • Motioner lämnas i den gröna brevlådan i boden senast 4/5. Sätt samtidig upp en kopia på anslagstavlan så att alla kan få ta del av innehållet.
  • Dagordning anslås senast 11/5

Väl mött / Styrelsen